Guangzhou Doglemi Pet Product Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Công ty niêm yết
3 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.86/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.7%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $380,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
3759m²
Nhân viên
62
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Dịch vụ
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Giấy chứng nhận
No matching results.

Peach DogLemi
Ice DogLemi
Lemon DogLemi